POCZTA HOSTING ZDJĘĆ ALIASY WWW RADIO PARTY
Darmowe aliasy www Katalog stron internetowych
Darmowe konta pocztowe Darmowy hosting zdjęć Darmowe aliasy www RadioParty
Home Rejestracja Logowanie Regulamin Strony Whois Statystyki Ostatnio zarejestrowani TOP 100 Katalog

Login:
hasło:

difa-design.gog.pl
kuleczki.fuks.pl
komputery-pabianice.fuks.pl
pionki.twoj.info
meramuszyna.gog.pl
dreval.fuks.pl
interactiveart.fuks.pl
anglistyka.fuks.pl
paolakutno.gog.pl
hotelkutno.fuks.pl

ekiparb.ziomek.biz
sammy00.fuks.pl
gry-online.gog.pl
kravmaga-olsztyn.gog.pl
ronnie.fuks.pl
anglistyka.fuks.pl
restauracja.twoja.info
kuleczki.fuks.pl
poradyprawne.fuks.pl
angielski-warszawa.fuks.pl

Indeks stron
{alfabet}


Regulamin korzystania z systemu darmowych aliasów Fuks.pl

I. Zasady ogólne:

 1. System aliasów Fuks.pl udostępnia firma Bizmedia.pl Sp. z o.o Małachowskiego 47/6 42-500 Będzin - zwana w dalszej części regulaminu Bizmedia.
 2. Użytkownicy Systemu Aliasów zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz do prawidłowego i zgodnego ze wskazówkami wypełnienia formularza
  rejestracyjnego.
 3. Osoby/firmy korzystające z Systemu Aliasów Fuks.pl zgadzają się na warunki określone w niniejszym regulaminie.
 4. System Aliasów Fuks.pl może być wykorzystywany zarówno do stron prywatnych jak i komercyjnych.

II. Formularz rejestracyjny

 1. Wysyłając formularz rejestracyjny, użytkownik akceptuje wszystkie punkty regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie
  podanych informacji przez Bizmedia w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).
 2. Podając swoje dane identyfikacyjne podczas rejestracji, użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

III. Ograniczenia

 1. Użytkownikiem systemu aliasów Fuks.pl może zostać osoba posiadająca serwis WWW.
 2. BIZMEDIA zastrzega sobie prawo do wykorzystywania systemu aliasów Fuks.pl w celach marketingowych lub statystycznych.
 3. BIZMEDIA zastrzega sobie prawo do wykorzystywania systemu aliasów Fuks.pl do wysłania pocztą emaliową informacji do użytkowników naszego systemu.
 4. BIZMEDIA dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu oraz zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy w
  problemach związanych z obsługą systemu Fuks.pl.
 5. BIZMEDIA zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania systemu Fuks.pl bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
 6. BIZMEDIA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach serwisu www.fuks.pl.
 7. BIZMEDIA zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu Fuks.pl bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 8. BIZMEDIA może usunąć konto z systemu aliasów Fuks.pl bez ostrzeżenia, jeśli:
  a. strony, które wskazują aliasy są niezgodnie z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem lub innymi zasadami ogólnie rozumianej netykiety;
  b. strony do których prowadzą aliasy zawierają treści pornograficzne zabronione polskim prawem, strony o charakterze warezowym itp.;
  c. dane podane w formularzu nie są zgodne ze stanem faktycznym;
  d. strona wskazywana przez system aliasów Fuks.PL nieistnieje;
  e. strona wskazywana przez system aliasów Fuks.PL nie jest tematycznie związana z nazwa aliasu.
  f. Alias nie był wykorzystywany przez okres 30 dni

IV. Opłaty

 1. Korzystanie z systemu aliasów Fuks.PL jest bezpłatne;
 2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia opłat za korzystanie z serwisu w późniejszym czasie.

V. Przeniesienie odpowiedzialności

 1. BIZMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane funkcjonowaniem systemu aliasów;
  b. sposób, w jaki będą wykorzystywane informacje z systemu aliasów;
  c. skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika;
  d. przerwy w funkcjonowaniu Fuks.Pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy;
  e. treści oraz materiały zamieszczane na stronach użytkowników systemu aliasów Fuks.PL
  f. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi.

VI. Ochrona danych

 1. BIZMEDIA zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych.
 2. BIZMEDIA nie będzie udostępniać danych identyfikacyjnych osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa, nie będzie ich również
  odsprzedawać.
 3. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.

 


Najtansze domeny